Về mặt không gian, chuỗi Globin cuộn lại tạo thành một khe kỵ nước chứa:

Về mặt không gian, chuỗi Globin cuộn lại tạo thành một khe kỵ nước chứa:

A. Hem 

B. Globin 

C. Hematin 

D. Porphyrin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!