Ví dụ về enzyme ngoại bào:

Ví dụ về enzyme ngoại bào:

A. Lactate dehydrogenase

B. Cytochrome oxidase

C. Pancreatic lipase

D. Hexokinase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ví dụ về enzyme ngoại bào:

Bạn đang xem: Ví dụ về enzyme ngoại bào: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP