Vi khuẩn tả được chia làm nhiều typ huyết thanh khác nhau dựa vào tính đặc hiệu của cấu trúc kháng nguyên sau:

Vi khuẩn tả được chia làm nhiều typ huyết thanh khác nhau dựa vào tính đặc hiệu của cấu trúc kháng nguyên sau:

A. Kháng nguyên O.

B. Kháng nguyên H.

C. Kháng nguyên K.

D. Kháng nguyên ngoại độc tố.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site