Vì sao phong trào Cần vương thất bại?

Vì sao phong trào Cần vương thất bại?

A. Không được tầng lớp nhân dân ủng hộ.

B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.

D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo.
Giải thích: Phong trào mang nặng tư tưởng phong kiến, do quan lại phong kiến lãnh đạo, đưa ra mục tiêu và con đường chưa đúng đắn, khiến phong trào thất bại)

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Vì sao phong trào Cần vương thất bại?

Bạn đang xem: Vì sao phong trào Cần vương thất bại? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site