Vì sao từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền?

Vì sao từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền?

A. Do căn cứ vào tình hình thực tế của cách mạng thế giới.

B. Do vận dụng chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C. Do mâu thuẫn dân tộc không thể điều hòa được nữa

D. Do nhạy bén của chính quyền các địa phương

Hướng dẫn

Từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt là vận dụng sáng tạo bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền từ ngày 14-8-1945.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site