Việc hạn chế quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?

Việc hạn chế quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?

A. Quyền dân sự không bị hạn chế trong mọi trường hợp.

B. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

C. Quyền dân sự có thể bị hạn chế theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Quy định tại khoản 2, Điều 2 BLDS năm 2015.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site