Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do ai quyết định?

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do ai quyết định?

A. Vợ

B. Chồng

C. Theo thỏa thuận giữa vợ chồng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Theo Điều 20 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.”

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này