Việc phát hiện ung thư dạ dày sớm qua nội soi tốt nhất ở:

Việc phát hiện ung thư dạ dày sớm qua nội soi tốt nhất ở:

A. Hoa Kỳ

B. Trung Quốc

C. Australia

D. Nhật Bản 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này