Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố đối với các vụ án nào sau đây?

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố đối với các vụ án nào sau đây?

A. Án hình sự

B. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, hành chính, lao động….

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này