Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

A. 1967

B. 1977

C. 1987

D. 1997

Hướng dẫn

Tháng 9/1977, Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc và trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site