Vioxx là thuốc có đặc điểm:

Vioxx là thuốc có đặc điểm:

A. Thuộc nhóm Celecocib

B. Ức chế tốt cả Cycloxygenose và lipoxygenase

C. Ức chế đặc hiệu Phospholipase

D. Có tác dụng chống viêm tốt

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Vioxx là thuốc có đặc điểm:

Bạn đang xem: Vioxx là thuốc có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP