Vitamin B12 là coenzym của:

Vitamin B12 là coenzym của:

A. Decarboxylase

B. Racemase

C. Methionin synthase

D. Carboxylase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Vitamin B12 là coenzym của:

Bạn đang xem: Vitamin B12 là coenzym của: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP