Vitamin đóng vai trò là hormon:

Vitamin đóng vai trò là hormon:

A. Vitamin C

B. Vitamin B1

C. Vitamin D

D. Vitamin B2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Vitamin đóng vai trò là hormon:

Bạn đang xem: Vitamin đóng vai trò là hormon: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP