Vitamin nào cần thiết cho hoạt tính của vitamin B6:

Vitamin nào cần thiết cho hoạt tính của vitamin B6:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!