Vitamin nào sau đây là thành phần cấu tạo của coenzym A:

Vitamin nào sau đây là thành phần cấu tạo của coenzym A:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này