Vợ chồng chỉ được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân khi:

Vợ chồng chỉ được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân khi:

A. Một bên vợ chồng có hành vi tẩu tán tài sản chung

B. Vợ chồng ly thân trên thực tế

C. Vợ, chồng không cho người còn lại dùng tài sản chung cấp dưỡng cho con riêng

D. Cả bốn phương án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này