Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:

Với công đoạn xử lý dữ liệu của CPU, thứ tự thực hiện là:

A. Thực hiện phép toán -> ALU -> thanh ghi dữ liệu

B. Thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu -> ALU

C. ALU -> thực hiện phép toán -> thanh ghi dữ liệu

D.  ALU -> thanh ghi dữ liệu -> thực hiện phép toán

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site