Với lãi suất chiết khấu là 5%/năm, giá trị hiện tại của $100 thu được vào năm thứ 20 là:  

Với lãi suất chiết khấu là 5%/năm, giá trị hiện tại của $100 thu được vào năm thứ 20 là:

 

A. $265,3298

B. $37,6889

C. $99,0052

D. $90,5063

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này