Vùng cánh tay trước gồm có …….. Và thần kinh vận động cho cơ đó là ……….

Vùng cánh tay trước gồm có …….. Và thần kinh vận động cho cơ đó là ……….

A. 1 cơ, thần kinh mũi

B. 2 cơ, thần kinh giữa

C. 3 cơ, thần kinh cơ bì

D. 2 cơ, thần kinh cơ bì

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này