X quang bụng đứng không chuẩn bị trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:

X quang bụng đứng không chuẩn bị trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:

A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc

B. Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc 

C. Giúp phát hiện mức hơi dịch nếu có

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này