Xác định đúng cơ tạo nên thành sau của nách:

Xác định đúng cơ tạo nên thành sau của nách:

A. Cơ trám

B. Cơ răng to

C. Cơ lưng rộng

D. Cơ ngực lớn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này