Xác định đúng đặc điểm củacơ đen ta:

Xác định đúng đặc điểm củacơ đen ta:

A. Cơ dạng xương cánh tay chủ động

B. Cơ nâng chính của xương cánh tay

C. Chi phối bởi dây thần kinh XI

D. Bắt đầu từ xương cánh tay, xương đòn và xương ức

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Xác định đúng đặc điểm củacơ đen ta:

Bạn đang xem: Xác định đúng đặc điểm củacơ đen ta: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP