Xác định đúng vị trí trực chiếu của đỉnh tim lên nồng ngực

Xác định đúng vị trí trực chiếu của đỉnh tim lên nồng ngực

A. Khoang liên sườn 5 bên trái, cách đường giữa 8­9 cm

B. Khoang liên sườn 3, trên đường giữa đòn bên trái

C. Khoang liên sườn 4, trên đường giữa đòn bên trái

D. Đốt sống ngực 4, trên đường nách sau bên trái

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này