Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:

Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:

A. Khớp chậu đùi

B. Khớp thái dương hàm

C. Khớp trai đỉnh

D. Khớp cùng chậu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:

Bạn đang xem: Xác định khớp xương thuộc khớp bán động: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP