Xác định phương tiện quan trọng nhất để học giải phẫu

Xác định phương tiện quan trọng nhất để học giải phẫu

A. Xác ướp và các tiêu bản thật

B. Đèn chiếu, Phim X quang, video hiện đại 

C. Các loại mô hình và các tranh vẽ

D. Người sống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này