Xác định ý đúng về thần kinh giữa:

Xác định ý đúng về thần kinh giữa:

A. Chi phối cơ của vùng cánh tay

B. Thân được hình thành ở bờ dưới cơ ngực lớn

C. Ở cẳng tay đi kèm động mạch giữa

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Xác định ý đúng về thần kinh giữa:

Bạn đang xem: Xác định ý đúng về thần kinh giữa: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP