Xác định ý đúng với từ “Phải, trái” căn cứ vào:

Xác định ý đúng với từ “Phải, trái” căn cứ vào:

A. Mặt phẳng nằm ngang

B. Mặt phẳng đứng ngang

C. Mặt phẳng đứng dọc giữa

D. Tất cả đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này