Xác định ý đúng với từ “Sâu, Nông” căn cứ vào:

Xác định ý đúng với từ “Sâu, Nông” căn cứ vào:

A. Mặt phẳng nằm ngang

B. Mặt phẳng đứng dọc

C. Mặt phẳng đứng ngang

D. Tất cả các mặt phẳng kể trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này