Xác định ý đúng với từ “trước sau” căn cứ vào:

Xác định ý đúng với từ “trước sau” căn cứ vào:

A. Mặt phẳng đứng dọc

B. Mặt phẳng đứng ngang

C. Mặt phẳng nằm ngang

D. Mặt phẳng ngang

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này