Xét nghiệm dùng để chẩn đoán viêm tuỵ cấp:

Xét nghiệm dùng để chẩn đoán viêm tuỵ cấp:

A. P Amylase

B. S Amylase

C. P Amylase và S Amylase

D. P Amylase và Lipase

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!