Xoang hang nằm cạnh:

Xoang hang nằm cạnh:

A. Xương đỉnh

B. Xương thái dương

C. Xương bướm

D. Xương chẩm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Xoang hang nằm cạnh:

Bạn đang xem: Xoang hang nằm cạnh: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP