Xương thang tiếp khớp với:

Xương thang tiếp khớp với:

A. Xương thê

B. Xương đậu

C. Xương quay

D. Xương móc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Xương thang tiếp khớp với:

Bạn đang xem: Xương thang tiếp khớp với: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP