Yếu tố không làm ảnh hưởng đến cung lượng tim:

Yếu tố không làm ảnh hưởng đến cung lượng tim:

A. Tiền gánh

B. Hậu gánh

C. Sức co bóp tim

D. Đường kính lòng mạch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này