Yếu tố nào không tham gia điều hoà  trực tiếp chu trình Krebs:

Yếu tố nào không tham gia điều hoà  trực tiếp chu trình Krebs:

A. Acetyl CoA

B. NADH

C. ADP

D. ATP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này