Yếu tố nào sau đây bắt buộc phải có trong các hệ thống thông tin quản lý?

Yếu tố nào sau đây bắt buộc phải có trong các hệ thống thông tin quản lý?

A. Máy tính

B. Chuẩn

C. Phần mềm

D. Cả 3 đáp án trên đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này