Acid béo không bão hòa nhóm Eicosanoid, chọn câu KHÔNG đúng dưới đây:

Acid béo không bão hòa nhóm Eicosanoid, chọn câu KHÔNG đúng dưới đây:

A. Là các dẫn xuất của acid Arachidonic 

B. Gồm 2 nhóm: prostaglandin và leukotrien 

C. Có tác dụng sinh học kiểu hormone 

D. Không vận chuyển vào máu mà tác động lên chính nơi sản sinh ra chúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này