SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Dạy học toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 1 theo CT GDPT 2018

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Dạy học toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 1 theo CT GDPT 2018 được yopovn sưu tầm và chia sẻ.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

—–š›&š›—–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ

DẠY TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

 

DẠY TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 1

 

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

– Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 1 với định hướng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phát triển 5 phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 10 năng lực cốt lõi: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. Môn Toán là một trong những bộ môn quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề;

– Tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều sự lựa chọn khi tổ chức dạy học, có không gian mở, sáng tạo khi lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học.

–  Giáo viên sắp xếp đan xen các hoạt động dạy học một cách hợp lý để HS khỏi nhàm chán và đạt được mục tiêu bài dạy.

– Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác.

– Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, môn Toán góp phần không nhỏ trong quá trình hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, đặc biệt là năng lực tính toán. Xác định rõ vị trí của môn Toán trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và mục tiêu môn Toán lớp 1 trong chương trình môn học này, Ban Giám Hiệu trường Lạc Long Quân luôn quan tâm đến việc chỉ đạo triển khai dạy học môn Toán lớp 1 theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh nhằm đáp ứng việc thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 1. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2018:
 2. Thuận lợi trong việc thực hiện dạy học môn Toán lớp 1:
 • Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc nhiệt tình của Ban Giám Hiệu nhà trường.
 • Trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho lớp 1 nhằm đảm bảo mỗi lớp được trang bị ti vi đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác nguồn ngữ liệu số trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.
 • Giáo viên được chủ động trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với năng lực học sinh lớp được phân công giảng dạy.
 • Chương trình môn Toán lớp 1 giảm 35 tiết/năm so với chương trình hiện hành, chỉ còn tập trung 3 mạch nội dung (Số và phép tính, Hình học và đo lường, Hoạt động thực hành và trải nghiệm), trong đó có 2 mạch kiến thức chính, đó là Số và phép tính, Hình học và đo lường. Cấu trúc sách giáo khoa môn Toán lớp 1 mang tính kế thừa và phát triển giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp và phân hoá; đặc biệt cách biên soạn theo hướng mở tạo điều kiện cho các em học sinh được trải nghiệm cuộc sống.
 1. Khó khăn trong việc dạy học môn Toán lớp 1:
 • Trình độ học sinh không đồng đều, các em chưa có ý thức tự học.
 • Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới nên mỗi chủ đề, bài học là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với giáo viên, nhất là nội dung tách – gộp, một kiến thức quan trọng, là nền tảng để học sinh có thể học tốt môn Toán lớp 1.
 • Khi thực hiện chương trình, bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, nhiều phụ huynh còn thắc mắc, chưa phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm trong việc dạy học và giáo dục học sinh.
 • Bốn tháng nghỉ dịch ở năm học 2019 – 2020 cũng ảnh hưởng tới việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh.

III. NỘI DUNG:

1.Mục tiêu:

–   Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn được các phép toán và công thức số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề; sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản; sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.

* Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:

 • Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên những tập hợp số đó.
 • Hình học và Đo lường: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm (ở mức độ trực quan) của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; tạo lập một số mô hình hình học đơn giản; tính toán một số đại lượng hình học; phát triển trí tưởng tượng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường (với các đại lượng đo thông dụng).
 • Thống kê và Xác suất: Một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với một số yếu tố thống kê và xác suất.
 • Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác như: Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm,… góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội.
 • Nói chung môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học. Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
 1. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học:

a/ Về sách giáo khoa, bộ sách “Chân trời sáng tạo”

SGK Nội dung học tập Lưu ý
 

HK I

Chương 1. Làm quen với một số hình

Chương 2. Các số đến 10

Chương 3.  Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 

Viết theo chủ đề

 

HK II

Chương 4. Các số đến 20

Chương 5. Các số đến 100

Viết dưới dạng tích hợp hai mạch kiến thức Số và Phép tính, Hình học và Đo lường

 

b/ Cấu trúc bài học

Đặc điểm của cấu trúc bài học: Mỗi bài học thường gồm các phần:

*Cùng học và thực hành

Cùng học được mặc định trên nền màu hoặc có tranh vẽ chuyển tải nội dung. Phần này bao gồm cả hoạt động khởi động, xuất hiện tình huống thực tế hay một vấn đề được đặt ra. HS cùng nhau tìm phương án giải quyết dưới sự hướng dẫn, gợi ý của GV. Qua đó HS khám phá và hình thành kiến thức mới.

Thực hành được kí hiệu bởi hình tam giác màu xanh. Thông qua các hoạt động, vẫn cùng với sự hỗ trợ của GV, giúp HS hiểu rõ hơn về bài mới cũng như hiểu thêm những liên hệ với kiến thức cũ. Sở dĩ hai mục này ở chung một phần vì tiến trình hình thành kiến thức, kĩ năng mới phần lớn dựa trên việc thực hành của HS.

Luyện tập được kí hiệu bởi hình tròn màu đỏ, giúp HS rèn luyện các kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng để giải quyết các vấn đề đơn giản trong cuộc sống.

* Ngoài ra còn các phần Vui học, Thử thách, Khám phá, Đất nước em, Hoạt động ở nhà có các biểu tượng kèm theo. Nội dung ở các phần này thường mang tính vận dụng nâng cao.

Vui học: hướng dẫn sử dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện các hoạt động vui chơi đơn giản nhằm tạo niềm vui và kích thích học tập.

Thử thách: các hoạt động thử thách trí thông minh, giúp HS rèn luyện tư duy, phát triển năng lực toán học.

Khám phá: tổ chức các hoạt động gợi mở những vấn đề mới liên quan đến kiến thức vừa học nhằm tạo hứng khởi và kích thích niềm say mê học toán.

Đất nước em: Tích hợp nội dung giáo dục của địa phương,giới thiệu cho học sinh tìm hiểu về một số địa danh và những giá trị lịch sử-văn hoá, bước đầu giúp các em biết quan tâm và yêu mến quê hương đất nước.

Trong chương trình môn Toán lớp 1 mới, có riêng phần hoạt động thực hành và trải nghiệm. Trong phần này, gồm các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được học trong môn toán và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống.

c/ Thời lượng:

– Một tuần dạy 3 tiết, mỗi tiết 35 phút.Tổng thời lượng dành cho môn Toán lớp 1 mới là 105 tiết. Ước lượng thời gian (tính theo %) cho các mạch kiến thức là: Số và Phép tính  khoảng 80%; Hình học và Đo lường khoảng 15%; Hoạt động thực hành và trải nghiệm khoảng 5%.

– Sách được cấu trúc theo bài học và chủ đề.

– Thường gồm 4 bước:

* Khởi động (giáo viên đưa ra một số vấn đề liên quan đến kiến thức mà học sinh sẽ học).

* Khám phá (từ một tình huống cụ thể nào đó trong thực tế, học sinh sẽ mô hình hóa rồi rút ra kết luận và kết luận đó chính là kiến thức mà các em được học).

* Luyện tập

* Vận dụng (để học sinh biết kiến thức đó ứng dụng trong thực tế như thế nào).

 1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù:
 2. a) Về phẩm chất và năng lực đặc thù:

Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ

yếu: Yêu nước; Nhân ái ; Chăm học; Trung thực; Trách nhiệm.

 1.  b) Các năng lực toán học:

 * Năng lực tư duy và lập luận toán học

 * Năng lực mô hình hoá toán học

 * Năng lực giải quyết vấn đề toán học

 * Năng lực giao tiếp toán học

 * Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán

 1. NHẰM THỰC HIỆN TỐT DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CẦN:

 

 1. Giáo viên:

Giáo viên phải được đào tạo chu đáo để thích ứng với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ rất đa dạng và phức tạp của mình, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục. Giáo viên vừa phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng xử tinh tế, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học. biết định hướng phát triển của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học sinh trong hoạt động nhận thức.

 

1713186063165.png

THẦY CÔ TẢI FILE TẠI ĐÂY.

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Sáng kiến thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học

<< SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm dạy tập làm văn cho học sinh lớp 2 MÔN TIẾNG VIỆT
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site