POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links.

POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, là một giáo viên chủ nhiệm lớp tôi muốn khắc phục những khó khăn để đổi mới cách quản lý lớp học trực tuyến khi các em học tập theo hình thức online.

Sự nhận thức của các em cần có người hướng dẫn, uốn nắn, chỉ bảo, có thói quen đi vào nề nếp trong sinh hoạt, học tập, giao tiếp, có kĩ năng cơ bản để các em dần trở thành những người có khả năng sống tự lập, sống có ích cho xã hội.

        Trên thực tế có nhiều phần mềm để có thể tham gia học trực tuyến như: GoogleMeet, Zoom,…. song qua tìm hiểu tôi lựa chọn phần mềm Zavi cho lớp chủ nhiệm tham gia học tập trực tuyến theo sự chỉ đạo của nhà trường

DOWNLOAD FILE BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Thầy cô download file tại đây.

5/5 - (2 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Sáng kiến thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học

<< WOR + POWERPOINT MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI TIỂU HỌC NĂM 2023-2024 LINK DRIVEPOWERPOINT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP BỐN HỌC TỐT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU THÔNG QUA MỘT SỐ TRÒ CHƠI DỰA TRÊN TÍCH TRUYỆN DÂN GIAN NĂM 2021 – 2022 >>