ARN vận chuyển có những đặc điểm nào sau đây: 1. Còn được gọi là ARN hoà tan vì nó hoà tan trong dịch bào 2. ARNt được tổng hợp dựa trên khuôn là sợi ARN 3. ARNt  gắn đặc hiệu với acid amin nhất định 4. Có hơn 20 ARNt khác nhau 5. Có đến 20 ARNt khác nhau Chọn tập hợp đúng:

ARN vận chuyển có những đặc điểm nào sau đây:

1. Còn được gọi là ARN hoà tan vì nó hoà tan trong dịch bào

2. ARNt được tổng hợp dựa trên khuôn là sợi ARN

3. ARNt  gắn đặc hiệu với acid amin nhất định

4. Có hơn 20 ARNt khác nhau

5. Có đến 20 ARNt khác nhau

Chọn tập hợp đúng:

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 1,3,5

D. 2,3,4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này