Axit béo có thể được vận chuyển vào và ra khỏi màng tế bào bằng:

Axit béo có thể được vận chuyển vào và ra khỏi màng tế bào bằng:

A. Vận chuyển tích cực

B. Tạo điều kiện vận tải

C. Sự khuếch tán

D. thẩm thấu ngược

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này