Bà H gửi ngân hàng lần lượt các khoản tiền sau – Đầu năm 2009 gửi 40 triệu đồng, lãi suất 10%/năm – Đầu năm 2010 lãi suất là 11%/năm – Đầu năm 2011 lãi suất 9%/năm, bà H gửi thêm vào 20 triệu đồng – Cuối năm 2013 , bà H rút toàn bộ số tiền tích lũy được Hỏi bà H nhận được bao nhiêu tiền? (triệu đồng)  

Bà H gửi ngân hàng lần lượt các khoản tiền sau

– Đầu năm 2009 gửi 40 triệu đồng, lãi suất 10%/năm

– Đầu năm 2010 lãi suất là 11%/năm

– Đầu năm 2011 lãi suất 9%/năm, bà H gửi thêm vào 20 triệu đồng

– Cuối năm 2013 , bà H rút toàn bộ số tiền tích lũy được

Hỏi bà H nhận được bao nhiêu tiền? (triệu đồng)

 

A. 90,05

B. 77,45

C. 68,14

D. 89,15

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này