Bác Sơn đang cần một số tiền lớn để đi du lịch nên đem cho thuê căn nhà trong thời hạn 5 năm theo một trong hai phương án sau: – Phương án 1: Tiền thuê trả đầu mỗi năm là 100 triệu đồng/năm, đồng thời người thuê phải đặt cọc (ngay khi thuê) 20 triệu đồng. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi hết hạn thuê. – Phương án 2: Người thuê chỉ trả tiền một lần duy nhất 450 triệu đồng (không phải đặt cọc) ngay khi thuê. Nếu bạn là người đi thuê căn nhà này, bạn sẽ chọn phương án nào? Biết rằng lãi suất ngân hàng hiện nay là 12%/năm. 

Bác Sơn đang cần một số tiền lớn để đi du lịch nên đem cho thuê căn nhà trong thời hạn 5 năm theo một trong hai phương án sau:

– Phương án 1: Tiền thuê trả đầu mỗi năm là 100 triệu đồng/năm, đồng thời người thuê phải đặt cọc (ngay khi thuê) 20 triệu đồng. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi hết hạn thuê.

– Phương án 2: Người thuê chỉ trả tiền một lần duy nhất 450 triệu đồng (không phải đặt cọc) ngay khi thuê. Nếu bạn là người đi thuê căn nhà này, bạn sẽ chọn phương án nào? Biết rằng lãi suất ngân hàng hiện nay là 12%/năm. 

A. Phương án 1

B. Phương án 2

C. Không chọn được phương án nào

D. Chọn cả hai phương án

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này