BÀI TẬP ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6

BÀI TẬP ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6 được yopovn sưu tầm và chia sẻ . Thầy cô download file  bài tập ôn hè môn tiếng anh lớp 5 lên lớp 6 tại links cuối bài.

Bài tập ôn hè môn tiếng anh lớp 5 lên lớp 6

BÀI TẬP ÔN HÈ 

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6

 

Đề 1

 

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

It is a pen.

Nam and Ba are fine.

They are twenty.

I am Thu.

We are eighteen.

She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

name/ your/ what/ is?

am/ Lan/ I.

Phong/ is/ this?

today/ how/ you/ are?

thank/ are/ you/ fine/,/ we.

is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

Ann/ am/ hello/ I.

this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

eighteen/ they/ old/ years/ are.

not/ he/ is/ today/ fine.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

How old you are?

I’m fiveteen years old.

My name are Linh.

We am fine , thank you.

I’m Hanh and I am is fine.

I’m fine, thanks you.

she is eleven year old.

Nam are fine.

I am Thanh, and This Phong is.

Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

This (be) my friend, Lan .

She (be)  nice ?

They (not be) students.

He  (be) fine today.

My brother (not be ) a doctor.

You (be) Nga ?  Yes, I (be)

The children (be) in their class now.

They (be) workers ?  No, They (not be)

Her name (be) Linh.

How you (be) ? – We (be) fine, thanks.

 

Bài 5:  Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

morning/ I/ Tam/ this/ Lan

Hi/I /Hai/ this/ Van.

afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.

Bài  6: Viết các số sau bằng tiếng Anh

 

1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

Bài 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

Chào  các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?

Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế cền bạn thì sao?

Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.

Chào chị.Tên em là Hoa. Em  năm nay 12 tuổi.

Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?

Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.

Tôi là Phong cền đây là Linh.

 

Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. Miss. Nhung ( ride )…….. her bike to work
 2. You ( wait)………. for your teacher?
 3. I ( play)……. video games and my sister ( watch ) ………….TV
 4. She ( not )……………. travel to the hospital by bus but she ( drive)………….
 5. We ( sit) ………in the living room
 6. What the farmers (do)…….?

– They ( unload)……….the vegetables.

 1. Where he ( fly)………? – to Ho Chi Minh City
 2. I (eat)……..my breakfast at a food store
 3. My father (listen)………………………………… to the radio now.
 4. Where is your mother?  – She ……….………….  (have) dinner in the kitchen.
 5. Mr. Nam (not work) ……………………………………… at the moment.
 6. The students (not, be) ………………….…………in class at present.

 

Download file bài tập ôn hè môn tiếng anh lớp 5 lên lớp 6

Thầy cô download file theo links tại đây.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Ôn hè tiếng anh 5 lên 6

TUYỂN TẬP BỘ Tài liệu bổ trợ tiếng anh lớp 5 NĂM 2024 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site