Bệnh của thực quản có thể diễn tiến thành ung thư:

Bệnh của thực quản có thể diễn tiến thành ung thư:

A. Rò thực quản-khí quản

B. Chít hẹp

C. Viêm

D. Túi thừa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này