Bệnh Wilson do thừa nguyên tố nào sau đây?

Bệnh Wilson do thừa nguyên tố nào sau đây?

A. Zn

B. Fe

C. Cu

D. Mg

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Bệnh Wilson do thừa nguyên tố nào sau đây?

Bạn đang xem: Bệnh Wilson do thừa nguyên tố nào sau đây? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP