Bộ máy ngân sách của Viet Nam được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp nào?

Bộ máy ngân sách của Viet Nam được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp nào?

A. Cấp tỉnh

B. Cấp xã

C. Cấp tổ dân phố

D. Cấp huyện

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này