BỘ Nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27 lớp 1,2,3,4,5 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

BỘ Nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27 lớp 1,2,3,4,5 CHƯƠNG TRÌNH MỚI được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27, nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27 theo links.

BỘ Nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27 lớp 1,2,3,4,5

Mẫu nhận xét toán, tiếng việt, khoa học, lịch sử địa lý .. theo thông tư 27 tiểu học tất cả các môn Những lời nhận xét được sử dụng khi giáo viên tiến hành đánh giá học sinh vào các thời điểm quan trọng như giữa kỳ 1, kết thúc kỳ 1, giữa kỳ 2, và kết thúc năm học.​

Mời các thầy cô tham khảo và tải về mẫu nhận xét học sinh theo Thông tư 27 để chỉnh sửa và điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với thực tế năng lực của học sinh. Đây là công cụ hữu ích giúp đưa ra đánh giá chi tiết và công bằng về hiệu suất học tập của học sinh trong từng môn học, từ Tiếng Việt, Toán, Đạo đức đến TNXH.
link dowload Nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 27

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

1 Mẫu nhận xét về năng lực


– Tự chủ và tự học

Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
Em tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
Em biết nêu câu hỏi và tự trả lời.
Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học tập.
Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Em có khả năng sáng tạo và thực hiện nhanh các bài tập.
Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân.
Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
Em tham gia họp nhóm một cách tích cực.
Em có khả năng tự học một mình.
Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
Em chia sẻ kết quả học tập với bạn và nhóm.
Em vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
Em bắt đầu phát triển khả năng tự học.
Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học, tuy kết quả chưa cao.
Em có khả năng tự học tốt, mặc dù kết quả chưa đạt cao.
Em đang phát triển ý thức tự học.
Em nhận ra cần phải tự giác hơn trong việc học.
Em chưa biết tự hoàn thành bài học, cần sự trợ giúp từ người lớn.
Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
Em cần phải có ý thức tự giác cao hơn trong học tập.
Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
Năng lực Giao tiếp và Hợp tác
Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
Em biết lắng nghe người khác và hợp tác tốt với bạn.
Em thể hiện sự thân thiện và hòa đồng với bạn bè.
Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Năng lực Giải quyết vấn đề sáng tạo
Em biết xác định và làm rõ thông tin.
Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.
Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
Em mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân.
Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
Em biết lựa chọn thông tin tốt.
Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
Em biết nhận ra sai sót và sẵn sàng sửa chữa.
Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn.
Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
Em biết giải quyết tình huống trong học tập.
Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.
Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn.
Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.
Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
Em biết báo cáo kết quả hoạt động trong nhóm với giáo viên.
Năng lực Ngôn ngữ
Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.
Em nói to, rõ ràng.
Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.
Em mạnh dạn khi giao tiếp.
Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi.
Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
Em đọc to, rõ các chữ.
Em đọc chữ trôi chảy.
Em trình bày các vấn đề lưu loát.
Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
Em nói mạch lạc các vấn đề.
Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.
Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn.
Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.
Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.
Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
Em đọc chữ còn ngập ngừng.
Em đọc bài giọng còn

Theo thông tư 27/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều điều của quy định nhận xét học sinh được bổ sung, sửa đổi. Theo quy định trong Thông tư 27, lộ trình nhận xét học sinh tiểu học định kỳ, thường xuyên sẽ diễn ra như sau:

LỘ TRÌNH NHẬN XÉT HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 27

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu có hiệu lực, thay thế cho thông tư 30/2014 và thông tư 22/2016. Trong thông tư mới này, nhiều điều của quy định nhận xét học sinh được bổ sung, sửa đổi. Theo quy định trong Thông tư 27, lộ trình nhận xét học sinh tiểu học định kỳ, thường xuyên sẽ diễn ra như sau:
– Đối với học sinh lớp 1: Từ năm học 2020 – 2021.
– Đối với học sinh lớp 2: Từ năm học 2021 – 2022.
– Đối với học sinh lớp 3: Từ năm học 2022 – 2023.
– Đối với học sinh lớp 4: Từ năm học 2023 – 2024.
– Đối với học sinh lớp 5: Từ năm học 2024 – 2025.

MẪU NHẬN XÉT HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 27

Nội dung, phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo TT 27 rất nhiều như nội dung đánh giá quá trình học tập, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất thông qua phương pháp quan sát,qua hồ sơ học tập, hoạt động, kiểm tra viết, vấn đáp của các học sinh. Cụ thể mẫu nhận xét học sinh tiểu học như sau:

I. Mẫu nhận xét phẩm chất yêu nước

– Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
– Em thường xuyên giúp đỡ, yêu thương các bạn.
– Em có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, của công.
– Em luôn tự hào về người thân trong gia đình, những người có công dựng nước và giữ nước.
– Em biết yêu thương mọi người, yêu quê hương, nước.
– Em luôn tự giác và tích cực hưởng ứng tham gia vào các hoạt động tập thể do trường, lớp tổ chức.
– Em biết quý trọng các công sức lao động của mọi người.

II. Mẫu nhận xét phẩm chất nhân ái

– Em có tấm lòng nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ mọi người.
– Em biết chia sẻ các công việc với các bạn trong lớp cũng như trong gia đình.
– Em thường xuyên giúp đỡ mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn.
– Em nghe lời, biết chăm sóc và quan tâm đến ông bà, bố mẹ.

III. Mẫu nhận xét phẩm chất chăm chỉ

– Em tích cực tham gia các hoạt động tập thể do lớp, trường tổ chức.
– Em luôn tích cực học tập trên lớp.
– Em làm bài tập về nhà chăm chỉ.
– Em biết nhận các công việc khi được phân công.
– Em biết bảo vệ mọi thứ trong lớp, trong trường.
– Em tích cực tham gia dọn lớp, lau bảng.

IV. Mẫu nhận xét năng lực đặc thù ngôn ngữ

– Em nói ro, dõng dạc, rõ ràng.
– Em tiến bộ trong giao tiếp.
– Em trình bày nội dung cần trao đổi ngắn gọn, rõ ràng.
– Khi không hiểu bài, em biết thắc mắc, trao đổi với các giáo viên.
– Em dọc to, rõ chữ.
– Em đọc chữ trôi chảy.
– Em trình bày các vấn đề mạch lạc.
– Em có kỹ năng giải quyết các vấn đề ngôn ngữ rất tốt.
– Em có khả năng trình bày các ý kiến của mình trước lớp học, trước đám đông.
– Em đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
– Em giao tiếp và hợp tác với bạn bè rất tốt.
– Em vẫn còn nói lấp lửng, chưa rõ ràng.
– Em chưa tự tin khi giao tiếp.
– Em đọc vẫn còn ngập ngừng.

V. Mẫu nhận xét năng lực đặc thù toán học

– Em có năng khiếu làm toán.
– Em học con số, làm toán rất nhanh.
– Em thông minh, tính toán chính xác và nhanh chóng.
– Em đã tiến bộ trong làm toán.
– Em làm toán cẩn thận, chính xác.
– Kỹ năng làm toán của em đã được trau dồi.
– Em làm phép tính cộng, trừ cẩn thận.
– Kỹ năng làm toán của em vẫn còn chậm, hay dập xóa bài.
– Thao tác tính toán của em được rèn luyện, nâng cao hơn.
– Em thực hiện tốt mọi yêu cầu trong bài toán.
– Em làm phép tính phù hợp với các yêu cầu.

VI. Mẫu nhận xét môn Tiếng Việt theo TT 27

– Em đọc lưu loát và hiểu được nghĩa của bài đọc, viết bài đúng chính tả.
– Tốc độ đọc, viết của em đạt yêu cầu, viết đúng chính tả.
– Em nói thành công rõ ràng.
– Em trả lời được các câu hỏi liên quan tới bài đọc.
– Em biết trao đổi với bạn bè, thầy cô khi học bài.
– Em có thể nói câu có vần và tiếng liên quan tới chủ đề.
– Thực hành tốt môn tiếng Việt của em đã được nâng cao.

VII. Mẫu nhận xét môn Toán theo TT 27

– Em đã biết đọc và viết được các con số.
– Em đã biết thực hiện phép cộng, trừ hiệu quả.
– Em làm toán cẩn thận, phép toán chính xác.
– Em biết đọc sơ đồ tách và gộp theo bốn phép tính.
– Đếm đúng số lượng phần tử tập hợp từ 1 tới 10.
– Em biết cách đếm thêm và đếm bớt.
– Em biết nhìn tranh, nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp.
– Em biết so sánh các số với nhau.

Chia sẻ các mẫu câu nhận xét học bạ Thông tư 27, cách nhận xét học bạ học sinh khối lớp 1, Bên cạnh đó, mời thầy cô tham khảo thêm cả nx năng lực, phẩm chất cho hs Tiểu học

I. Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

1. Mẫu nhận xét năng lực theo thông tư 27

Tự chủ và tự học của học sinh tiểu học

 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
 • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
 • Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
 • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.
 • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân .
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
 • Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.
 • Em có khả năng tự học một mình.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
 • Em bước đầu biết tự học.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao.
 • Em chưa có ý thức tự học.
 • Em nên tự giác hơn trong việc học.
 • Em chưa biết tự hoàn thành bài, cần sự trợ giúp từ người lớn .
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
 • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập .
 • Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

   

Mẫu nhận xét khả năng giao tiếp và hợp tác

 • Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
 • Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
 • Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.
 • Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.
 • Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
 • Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
 • Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
 • Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
 • Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
 • Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
 • Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
 • Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
 • Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
 • Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
 • Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
 • Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
 • Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập.
 • Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
 • Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

Hướng dẫn đánh gia Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Em biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
 • Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.
 • Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.
 • Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
 • Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Em biết lựa chon thông tin tốt.
 • Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
 • Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.
 • Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
 • Em biết giải quyết tình huống trong học tập.
 • Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.
 • Em biết chia sẻ kết quả hoc tập với bạn.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.
 • Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
 • Em biết báo cáo kết quả hoạt động trong nhóm với giáo viên.

Hướng dẫn cách nhận xét khả ngôn ngữ theo thông tư 27

 • Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.
 • Em nói to, rõ ràng.
 • Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.
 • Em mạnh dạn khi giao tiếp.
 • Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.
 • Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
 • Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
 • Em đọc to, rõ các chữ.
 • Em đọc chữ trôi chảy.
 • Em trình bày các vấn đề lưu loát.
 • Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
 • Em nói mạch lạc các vấn đề.
 • Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.
 • Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
 • Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn.
 • Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.
 • Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.
 • Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
 • Em đọc chữ còn ngập ngừng.
 • Em đọc bài giọng còn e dè.
 • Em nói còn lấp lững.
 • Em nên mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

Nhận xét năng lực tính toán học sinh lớp 1

 • Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt.
 • Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn.
 • Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác.
 • Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành.
 • Em chăm chỉ, học toán tốt.
 • Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành.
 • Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.
 • Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán.
 • Em tích cực học toán.
 • Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.
 • Em tính nhanh nhẹn các dạng toán.
 • Em có năng khiếu về toán học.
 • Em làm toán nhanh, cẩn thận.
 • Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt.
 • Em có kĩ năng tính toán tốt.
 • Em tính toán cẩn thận, chính xác.
 • Em thực hiện tốt các phép tính cộng trừ đã học.
 • Em tính đúng nhưng còn chậm.
 • Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, hay bôi xoá khi làm bài.
 • Em nên ôn luyện các kĩ năng cộng, trừ, so sánh số.
 • Em tính toán cẩn thận hơn, rèn thêm sắp xếp số.
 • Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn.
 • Em cần đọc kĩ yêu cầu đề bài và tính toán cẩn thận hơn.
 • Em rèn kĩ năng so sánh số.
 • Em rèn xếp thứ tự số.
 • Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé!
 • Em rèn viết phép tính phù hợp yêu cầu bài nhé!

Nhận xét năng lực thẩm mỹ học sinh tiểu học

 • Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu.
 • Em tô màu đều, đẹp khi làm bài.
 • Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
 • Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp.
 • Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp.
 • Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh.
 • Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp.
 • Em diễn tả tốt ý tưởng của mình.
 • Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
 • Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc.
 • Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu.
 • Em biết tô màu theo yêu cầu.
 • Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
 • Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.
 • Em biết ca ngợi cái đẹp.
 • Em có gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc.
 • Em biết nhận xét trước cái đẹp.
 • Em biết diễn tả ý tưởng của mình.
 • Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

Nhận xét năng lực thể chất học sinh tiểu học theo thông tư 27

 • Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.
 • Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
 • Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
 • Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
 • Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người.
 • Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
 • Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn.
 • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
 • Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.
 • Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch.
 • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
 • Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
 • Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
 • Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể.
 • Em biết tập luyện thể dục, thể thao.
 • Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
 • Em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
 • Em biết chia sẻ với mọi người.
 • Em biết cảm thông với mọi người.
 • Em tham gia cổ vũ, động viên bạn.
 • Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
 • Em biết vệ sinh cá nhân đúng cách.
 • Em biết cách giữ vệ sinh môi trường.
 • Em biết nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

Nhận xét năng lực về khoa học theo thông tư 27

 • HS biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên; có thái độ, hành vi tôn trọng các quy định chung về bảo vệ tự nhiên; hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương, đất nước.
 • HS biết yêu lao động, có ý chí vượt khó; có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ của bản thân, của người thân trong gia đình và cộng đồng.
 • HS phẩm chất tự tin, trung thực, khách quan, tình yêu thiên nhiên, vai trò và cách ứng xử phù hợp của con người với môi trường tự nhiên;
 • Quan sát, thu thập thông tin; dự đoán, phân tích, xử lí số liệu; dự đoán kết quả nghiên cứu; suy luận, trình bày; giải quyết vấn đề của một số tình huống đơn giản trong thực tiễn; mô tả, dự đoán, giải thích được các hiện tượng khoa học đơn giản; ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến vấn đề bản thân, gia đình và cộngđồng; trình bày được ý kiến cá nhân nhằm vận dụng kiến thức đã học vào bảovệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

2. Mẫu lời nhận xét phẩm chất

Nhận xét sự chăm chỉ của học sinh

 • Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường.
 • Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học.
 • Em tích cực trong học tập ở lớp.
 • Em biết bảo vệ của công.
 • Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.
 • Em chăm, ngoan, lễ phép.
 • Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
 • Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
 • Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo.
 • Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
 • Em chăm làm bài ở lớp.
 • Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
 • Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn.
 • Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
 • Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
 • Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
 • Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
 • Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
 • Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
 • Em đi học đều và đúng giờ.
 • Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
 • Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.

Mẫu lời nhận xét phẩm chất Yêu nước

 • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
 • Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn.
 • Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
 • Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
 • Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
 • Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể.
 • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
 • Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
 • Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
 • Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
 • Em cần bảo vệ của công tốt hơn.
 • Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
 • Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn.
 • Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn.
 • Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh.
 • Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.
 • Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
 • Em ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực lao động.
 • Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

Cách nhận xét phẩm chất Nhân ái của học sinh tiểu học

 • Em có tấm lòng nhân ái.
 • Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia.
 • Em quan tâm và giúp đỡ mọi người.
 • Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình.
 • Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.
 • Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình.
 • Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà.
 • Em luôn yêu quí mọi người.
 • Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
 • Em hay giúp đỡ bạn bè.
 • Em biết yêu thương gia đình.
 • Em biết yêu thương ông bà cha mẹ.
 • Em biết chăm sóc quan tâm ông bà.
 • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
 • Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
 • Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
 • Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
 • Em nhân hậu, hiền hòa.
 • Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.

Hướng dẫn nhận xét tính trung thực của học sinh

 • Em luôn trung thực với bạn bè.
 • Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
 • Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
 • Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
 • Em chấp hành tốt nội qui lớp học .
 • Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
 • Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
 • Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
 • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
 • Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện.
 • Em có tính trung thực và biết giữ lời.
 • Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
 • Em cần trung thực hơn trong học tập.
 • Em nên chấp hành nội qui lớp học.
 • Em không nói dối, không nói sai về người khác.
 • Em nói thật, nói đúng về sự việc.
 • Em cần nói đúng về sự việc.
 • Em không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.
 • Em không chép bài của bạn trong giờ học.
 • Em trung thực trong mọi hoạt động.

Lời nhận xét tính Trách nhiệm dành cho giáo viên

 • Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến.
 • Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề.
 • Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.
 • Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
 • Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
 • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
 • Em không đổ lỗi cho người khác.
 • Em biết nhận lỗi khi làm sai.
 • Em luôn nỗ lực trong học tập.
 • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
 • Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
 • Em biết nhận công việc vừa sức của mình.
 • Em biết trình bày ý kiến trước lớp.
 • Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
 • Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
 • Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
 • Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
 • Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
 • Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 • Em cần tích cực hợp tác với nhóm.


CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Nhận xét học sinh tiểu học

<< Lời nhận xét học sinh theo thông tư 27: Lời nhận xét về Phẩm chất; Năng lực chung; Năng lực đặc thù dành cho học sinhTải Nhận xét đánh giá học bạ lớp 4 CÁC MÔN, CHƯƠNG TRÌNH MỚI >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site