Các chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?

Các chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này