Các đường được tìm thấy trong sữa là:

Các đường được tìm thấy trong sữa là:

A. Galactose

B. Glucose

C. Fructose

D. Lactose

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các đường được tìm thấy trong sữa là:

Bạn đang xem: Các đường được tìm thấy trong sữa là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP