Các nguyên tố vi lượng gồm, trừ:

Các nguyên tố vi lượng gồm, trừ:

A. Mg

B. Cu

C. Zn

D. Iod

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các nguyên tố vi lượng gồm, trừ:

Bạn đang xem: Các nguyên tố vi lượng gồm, trừ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP